NP DI PTT
logo NP DI PTT

Deinštitucionalizácia – príležitosť na zmenu

Publikované piatok, 6 decembra 2019

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb je významná zmena, v istom zmysle až zásadná a revolučná.

pyktogramy v kruhu- znak workshop

Tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu

Publikované utorok, 26 novembra 2019

Pozývame Vás na tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu, ktorý sa uskutoční 12.12.2019 v Bratislave.

Aktivity projektu NP DI PTT – Október 2019

Publikované pondelok, 25 novembra 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci október 2019.

Informačné semináre projektu NP DI PTT

Publikované pondelok, 25 novembra 2019

V rámci 2. cyklu zapojenia zariadení sociálnych služieb (ZSS) do projektu NP DI PTT Implementačná agentúra MPSVR SR realizovala v mesiacoch október a november 2019 osem informačných seminárov na celom Slovensku.

pyktogramy v kruhu- znak workshop

Tematický workshop- ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE

Publikované utorok, 5 novembra 2019

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov Vás pozývame na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2019 v Trnave.

Mýty a fakty o DI

Publikované pondelok, 4 novembra 2019

Prinášame Vám najbežnejšie mýty a nesprávne predstavy o procese deinštitucionalizácie (DI) a nezávislom živote.

Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Publikované štvrtok, 24 októbra 2019

V Bratislave sa konal druhý zo série tematických workshopov národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov. Témou workshopu bolo: Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Radničkine trhy 2019

Publikované utorok, 22 októbra 2019

Témou tohto ročníka Radničkiných trhov bola príprava na prácu v procese deinštitucionalizácie.

Aktivity projektu NP DI PTT- September 2019

Publikované utorok, 22 októbra 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci september 2019.