Domov » Kontakt

Kontakt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Národný projekt

Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov
Sídlo: Špitálska 6
814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5 –
asistencia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (kliknite pre viac info)
                                       821 01  Bratislava

Mgr. Silvia Šmihelová
Projektová manažérka
02/20431550
0917 991 232
silvia.smihelova@ia.gov.sk

Mgr. Zuzana Konečná
Manažérka metodického a koordinačného tímu
02/20431553
+421 940 982 411
zuzana.konecna@ia.gov.sk

Mgr. Zuzana Hricová
Manažérka pre disemináciu a prácu s komunitou
02/20431553
+421 917 991 259
zuzana.hricova@ia.gov.sk

Mgr. Dominika Ďatelinková
Hlavná koordinátorka
02/20431553
+421 917 991 229
dominika.datelinkova@ia.gov.sk

REGIONÁLNE KOORDINÁTORKY/KONZULTANTKY:

Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Alena Jenčová Alscherová
0917 991 217
alena.jencovaalscherova@ia.gov.sk

Trnavský samosprávny kraj

Mgr. Katarína Kužlíková
0917 991 215
katarina.kuzlikova@ia.gov.sk

Trenčiansky samosprávny kraj

Ing. Nadežda Puzderová
0915 816 336
nadezda.puzderova@ia.gov.sk

Žilinský samosprávny kraj

Mgr. Aneta Mackovčáková
0917 991 239
aneta.mackovcakova@ia.gov.sk

Nitriansky samosprávny kraj

Mgr. Erika Galanská
0915 816 329
erika.galanska@ia.gov.sk

Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Elena Martinovičová
0917 991 212
elena.martinovicova@ia.gov.sk

Prešovský samosprávny kraj

Mgr. Silvia Václavíková, PhD.
0917 991 243
silvia.vaclavikova@ia.gov. sk

Košický samosprávny kraj

PhDr. Iveta Sokolová
0917 991 255
iveta.sokolova@ia.gov.sk